Kontakt oss i dag

Portalen Eiendomsutvikling AS,
Pb 131, 5341 Straume

Tlf: 53 50 28 38
E-post: portalen@sartorholding.no

Forbehold

Vi gjør oppmerksom på at prospektet ikke er et kontraktsdokument. Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser i dette prospektet er kun ment for å kunne gi en orientering om boligprosjektet og ikke beskriver endelig leveranse av bebyggelsen, leilighetene eller fellesområder i detalj. Konferer megler ved eventuelle spørsmål.